CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Italy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - CANALETTO.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch.

Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. 

Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-włoskich zespołów badawczych. Nabór trwa do 19 marca 2021 roku.

Zaproszenie do składania wniosków

Canaletto call ENG

Wzór wniosku

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku

Wzór umowy dla beneficjentów

 

źródło: nawa.gov.pl