CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Informujemy, że opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 725)

Wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej można składać do 31 grudnia 2021 r.

Więcej informacji w zakładce Nagrody i stypendia -> Stypendia dla naukowców