CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią ForestValue2 (HORIZON EUROPE Coordination and Support Action) ogłosiło konkurs - ForestValue2 Joint Call 2023 - na międzynarodowe projekty badawcze w dwóch obszarach tematycznych:

  • Resilient sustainable forest systems and management;
  • Sustainable timber building systems.

 

Celem konkursu jest sfinansowanie międzynarodowych konsorcjów badawczych realizujących, w ujęciu systemowym, interdyscyplinarne projekty badawcze, których celem jest zdobycie wiedzy o lepszym wykorzystaniu lasów oraz zasobów leśnych z korzyścią dla środowiska i społeczeństwa.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki oraz na stronie sieci ForestValue2.