CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

NAWA

Projekty badawcze realizowane na Politechnice Opolskiej - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

Temat projektu: UHPRFC do zastosowań w warunkach ekstremalnych (wymiana bilateralna naukowców ze Słowacją).

Kierownik projektu: prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk

Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

 

Temat projektu: Wdrożenie innowacyjnej szpitalnej rehabilitacji pulmonologicznej w oparciu o rzeczywistość wirtualną dla pacjentów po przebytej hospitalizacji (post-COVID-19).

Kierownik projektu: dr Sebastian Rutkowski

Termin realizacji: 05.07.2021 – 05.01.2023