CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

NCN

Projekty badawcze realizowane na Politechnice Opolskiej - Narodowe Centrum Nauki

  

Temat projektu: Brainsourcing dla Szacowania Uwagi Afektywnej.

Konkurs: CHIST-ERA Call 2020

Kierownik projektu: dr hab. inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk

Termin realizacji: 01.02.2022 – 31.01.2025

 

Temat projektu: Pionierski model szacowania trwałości zmęczeniowej bazujący na procesie Gaussowskim i uczeniu maszynowym.

Konkurs: OPUS 21

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Aleksander Karolczuk

Termin realizacji: 12.01.2022 – 11.01.2025

 

Temat projektu: Badania eksperymentalne liczby Strouhala modelu oblodzonego cięgna mostu podwieszonego.

Konkurs: MINIATURA 5

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Tatara

Termin realizacji: 15.12.2021 – 14.12.2022

 

Temat projektu: Wpływ nanocząsteczek SiO2 na właściwości reologiczne zaczynów cementowych w obecności superplastyfikatora - ocena zjawiska tiksotropii.

Konkurs: MINIATURA 5

Kierownik projektu: dr inż. Alina Kaleta-Jurowska

Termin realizacji: 02.12.2021 – 01.12.2022

 

Temat projektu: Ocena oddziaływania obróbki sekwencyjnej na konstytuowanie technologicznej warstwy wierzchniej.

Konkurs: MINIATURA 5

Kierownik projektu: dr inż. Roman Chudy

Termin realizacji: 15.12.2021 – 14.12.2022

 

Temat projektu: Wyznaczenie charakterystyk tribologicznych materiałów trundoobrabialnych stosowanych w lotnictwie.

Konkurs: MINIATURA 5

Kierownik projektu: dr inż. Marta Bogdan-Chudy

Termin realizacji: 15.12.2021 – 14.12.2022

 

Temat projektu: Modelowanie determinant cen emisji CO2 na rynku EU ETS w warunkach niepewności.

Konkurs: MINIATURA 5

Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Rudnik

Termin realizacji: 15.12.2021 – 14.12.2022

 

Temat projektu: Kultura innowacyjności a działalność innowacyjna polskich i czeskich przedsiębiorstw.

Konkurs: MINIATURA 5

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Zygmunt

Termin realizacji: 02.11.2021 – 01.11.2022

 

Temat projektu: Badania quasi-kompozytowej konstrukcji przepustu pod obciążeniem statycznym.

Konkurs: MINIATURA 5

Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Maleska

Termin realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2022

 

Temat projektu: Badania pilotażowe zastosowania systemu szkoleniowego bazującego na obrazowaniu motorycznym w zakresie sterowania obiektami rzeczywistymi.

Konkurs: MINIATURA 5

Kierownik projektu: dr inż. Szczepan Paszkiel

Termin realizacji: 31.08.2021 – 30.08.2022

 

Temat projektu: Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do treningu mięśni oddechowych - rozwiązanie czy biały słoń?

Konkurs: MINIATURA 5

Kierownik projektu: dr Sebastian Rutkowski

Termin realizacji: 31.08.2021 – 30.08.2022

 

Temat projektu: Opracowanie systemów "druk 3D - natrysk termiczny" do zastosowań przy obciążeniu dynamicznym i udarowym.

Konkurs: M-ERA.NET 2 Call 2020

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adam Niesłony

Termin realizacji: 01.06.2021 – 31.05.2024

informacje o projekcie

 

Temat projektu: Modelowanie metalurgicznych, trybologicznych i zrównoważonych aspektów w energooszczędnej obróbce New Metastable Beta Titanium Alloy dla zastosowań w komponentach silników lotniczych./ Modelling On Metallurgical, Tribological and Sustainability Aspects in Energy-Efficient Machining of New Metastable Beta Titanium Alloy for Aircraft Engine Components Application.

Konkurs: POLS

Kierownik projektu: dr Munish Kumar Gupta

Termin realizacji: 16.08.2021 - 15.08.2023

informacje o projekcie

 

Temat projektu: Nowatorska, sterowana danymi, oparta na inteligentnym prognozowaniu platforma do złożonych systemów cyber-fizycznych w kierunku przyszłości. / Novel Data Driven based Intelligent Prognostics Platform for Complex Cyberphysical Systems towards the Future.

Konkurs: POLS

Kierownik projektu: dr Zhixiong Li

Termin realizacji: 22.04.2021 - 03.10.2023

informacje o projekcie

  

Temat projektu: Nowatorska adaptacja kryteriów wieloosiowego zmęczenia materiałów w procesie obliczania trwałości zmęczeniowej.

Konkurs: OPUS

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Aleksander Karolczuk

Termin realizacji: 13.02.2018 – 19.02.2022

 

Temat projektu: Modelowanie dynamicznych i wytrzymałościowych zagadnień w procesie precyzyjnego frezowania przy zastosowaniu precyzyjnych frezów kulistych.

Konkurs: OPUS

Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Królczyk

Termin realizacji: 20.02.2018 – 19.02.2022

 

Temat projektu: Ocena wpływu zespolenia dwuteowych belek drewnianych z betonem na bazie proszków reaktywnych (RPC) oraz wzmocnionych taśmami CFRP na ich sztywność i nośność.

Konkurs: MINIATURA 4

Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Czabak

Termin realizacji: 19.11.2020 – 11.03.2022

 

Temat projektu: Topografia powierzchni wybranych ziaren zbóż.

Konkurs: MINIATURA 4

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jolanta Królczyk

Termin realizacji: 31.05.2021 – 30.05.2022