CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Aktualności

Na podstawie § 1. ust. 12 Regulaminu przyznawania grantów Rektora Politechniki Opolskiej w konkursie DELTA PLUS stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 58/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 20.06.2022 r. (zmiana wniosku w Zarządzeniu nr 63/2022) PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU OGŁASZA 1. nabór wniosków do konkursu DELTA PLUS
Na podstawie § 1. ust. 11 Regulaminu przyznawania grantów Rektora Politechniki Opolskiej w konkursie DELTA stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 64/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 08.07.2021 r. (zmiana w Zarządzeniu nr 47/2022) PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU OGŁASZA 3. nabór wniosków do konkursu DELTA
Na podstawie § 1. ust. 10 Regulaminu przyznawania grantów Rektora Politechniki Opolskiej w konkursie ALFA stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 63/2021 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 08.07.2021 r. (zmiana w Zarządzeniu nr 46/2022) PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU OGŁASZA 2. nabór wniosków do konkursu ALFA
Na podstawie § 1. ust. 11 Regulaminu przyznawania grantów Rektora Politechniki Opolskiej w konkursie GAMMA stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 60/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 28.06.2021 r. PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU OGŁASZA 1. nabór wniosków do konkursu GAMMA
W dniu 29 czerwca 2022 r. – spośród wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom .