CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Po raz kolejny firma Siemens oraz Politechnika Warszawska organizują konkurs, którego celem jest wspieranie rozwoju i osiągnięć studentów oraz młodych naukowców.

Hasło konkursu brzmi: „Zrównoważony przemysł dzięki transformacji cyfrowej i zielonym technologiom”.

Nagrodzone zostaną projekty wykorzystujące rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0, takie jak big data, sztuczna inteligencja czy internet rzeczy.

Konkurs skierowany jest do co najmniej dwuosobowych zespołów z całej Polski – studentów, doktorantów i naukowców. Skład może być dowolny, a różnorodność będzie premiowana. Ważne, by przynajmniej jeden z członków miał związek z polską uczelnią. Projekty mogą zgłaszać zespoły, ale też nauczyciele akademiccy, rady naukowe dyscyplin, rady wydziałów i rady naukowe uczelni oraz instytutów badawczych.

Pula nagród w Konkursie wynosi 45 000 zł. Zwycięski zespół otrzyma 20 000 zł, laureaci drugiego miejsca – 15 000 zł, a trzeciego – 10 000 zł.

Zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej można przesyłać do 30 kwietnia 2024 r.

Szczegóły dotyczące Konkursu, regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.pw.edu.pl/siemens.