CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Zespół ds. Monitoringu Dydaktyki Akademickiej i Rozwoju Kadry Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk realizuje proces zbierania danych ekspertów z obszaru Inżynierii Produkcji.

Link do formularza dla samodzielnych pracowników naukowych. Proces zbierania danych będzie trwał do 30.05.2021.

Informacja dostępna również na stronie KIP PAN: http://www.kip.pan.pl/ w zakładce 'Aktualności'