CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 20 + LAP, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. Naukowcy otrzymają niemal 668 mln zł na realizację badań podstawowych. 

W rozstrzygniętych właśnie konkursach NCN złożono ponad 3,5 tys. wniosków na łączną kwotę prawie 3,4 mld zł. Finansowanie przyznano 638 projektom o łącznej wartości niemal 668 mln zł. Współczynnik sukcesu w tej edycji konkursów wyniósł zatem ponad 18%.

 W rozstrzygniętych konkursach najwięcej, aż 1299 wniosków nadesłano w grupie nauk ścisłych i technicznych. Wsparcie finansowe o łącznej wysokości prawie 252 mln zł przyznano 246 projektom. W grupie nauk o życiu zgłoszonych zostało 1210 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano 232 o wartości prawie 319 mln zł. W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce do NCN wpłynęło 1018 wniosków, z czego finansowanie w wysokości ponad 97 mln zł otrzymało 160 z nich.

Najwięcej grantów będzie realizowanych na uniwersytetach: Warszawskim (64), Jagiellońskim (62), Adama Mickiewicza w Poznaniu (43), Wrocławskim (25) i Mikołaja Kopernika w Toruniu (21).

Listy rankingowe zwycięskich projektów zostały opublikowane na stronie NCN.

Na stronie Narodowego Centrum Nauki znajduje się również krótki artykuł na temat laureatów, którzy w ramach przyznanych grantów w konkursie OPUS 20 zrealizują badania dot. koronawirusa i konsekwencji pandemii.  

Wyniki konkursu OPUS 20+LAP: 2122 wnioski złożone, 342 wnioski zakwalifikowane do finansowania, współczynnik sukcesu 16%, 449 mln zł przyznanego finansowania.

Wyniki konkursu SONATA 16: 1123 wnioski złożone, 180 wniosków zakwalifikowanych do finansowania, współczynnik sukcesu 16%, 161 mln zł przyznanego finansowania.

Wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 2: 282 wnioski złożone, 116 wniosków zakwalifikowanych do finansowania, wpółczynnik sukcesu 41%, 58 mln zł przyznanego finansowania.