CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Od 17 marca 2021r. możliwa jest rejestracja zgłoszeń do tegorocznej, pierwszej w Polsce, edycji konkursu o Nagrodę Jamesa Dysona.

Nagroda Jamesa Dysona to jedno z wielu zainicjowanych przez sir Jamesa Dysona działań mających na celu pokazanie, że wynalazcy i inżynierzy mogą zmieniać świat. Instytut Inżynierii i Technologii Dyson, Fundacja Jamesa Dysona oraz Nagroda Jamesa Dysona zachęcają młodych inżynierów do tego, by wykorzystywali swoją wiedzę w praktyce i wynajdowali nowe sposoby na poprawienie jakości naszego życia dzięki technologii. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2005 roku – od tego czasu James Dyson przeznaczył ponad 100 milionów funtów na wspieranie przełomowych projektów dotyczących edukacji i innych szczytnych celów. Wsparcie w postaci nagród pieniężnych otrzymali już autorzy niemal 250 wynalazków. Konkurs jest prowadzony przez Fundację Jamesa Dysona – organizację charytatywną, która zajmuje się wspomaganiem edukacji inżynierów i jest finansowana z zysków firmy Dyson.

Zadanie konkursowe

Skonstruuj coś, co rozwiąże jakiś problem. Punktem wyjścia może być coś irytującego, z czym borykamy się na co dzień lub też problem na skalę światową. Ważne jest to, by rozwiązanie problemu było skuteczne i dobrze przemyślane.

Przebieg konkursu

Najpierw zgłoszone projekty są oceniane na poziomie krajowym przez niezależne jury. W każdym kraju biorącym udział w konkursie zostaje wyłoniony jeden projekt zwycięski i dwa wyróżnione. Spośród zwycięzców krajowych zespół inżynierów firmy Dyson dokonuje selekcji 20 zgłoszeń, które przejdą do ścisłego finału. Sir James Dyson osobiście rozpatruje te 20 zgłoszeń, a następnie przyznaje Główną Międzynarodową Nagrodę oraz wyróżnienia na poziomie międzynarodowym, jak również Międzynarodową Nagrodę w kategorii Zrównoważony Rozwój.

Nagroda

  • Autor(ka) projektu, który zwycięży w kategorii międzynarodowej, otrzymuje nagrodę w wysokości 152 000 zł, a jego/jej uczelnia – dodatkowe 25 000 zł.
  • Autor(ka) projektu, który zwycięży w kategorii Zrównoważony Rozwój, otrzymuje nagrodę w wysokości 152 000 zł.
  • Autorzy dwóch projektów wyróżnionych na poziomie międzynarodowym otrzymują po 25 000 zł.
  • Autorzy projektów, które zwyciężą na poziomie krajowym, otrzymują po 10 000 zł.

Nagroda w kategorii Zrównoważony Rozwój

W 2020 r. do konkursu została wprowadzona nowa, dodatkowa nagroda, mająca uhonorować wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Laureat Międzynarodowej Nagrody w kategorii Zrównoważony Rozwój jest wybierany przez sir Jamesa Dysona spośród 20 finałowych projektów. Szanse na takie wyróżnienie mają wynalazcy, którzy zwrócili szczególną uwagę na to, by ich projekt realizował ideę zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do rozwiązania wybranego problemu. Może tu chodzić o rodzaj wykorzystanych materiałów, proces projektowania, metody produkcji lub też charakter samego problemu.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń: godz. 00:00 (czasu pacyficznego) 30 czerwca 2021.

Jak zgłosić swój projekt

Kandydaci zgłaszają swoje projekty za pomocą formularza internetowego zamieszczonego na stronie Nagrody Jamesa Dysona.

Szczegółowy opis konkursu

JDA plakat