CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Jego wyniki pozwolą opracować bardziej skuteczne formy wyrównywania szans obu płci w programach NCN oraz podjąć szerszą dyskusję na ten temat w polskim środowisku naukowym.

Do wzięcia udziału w sondażu zaproszeni są naukowcy ze wszystkich ośrodków i na wszystkich etapach kariery, niezależnie odtego, czy kiedykolwiek starali się o grant NCN.

Link do sondażu

Więcej informacji o sondażu

 

Zachęcam także do śledzenia i oznaczania kont NCN na Twitterze i Linkedin w projektach, które są z nami związane:

https://twitter.com/NCN_PL

https://www.linkedin.com/company/national-science-centre-poland/mycompany/