CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

W dniu 29 czerwca 2022 r. – spośród wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom.

Miło nam poinformować, że wśród 215 młodych naukowców, którym przyznano stypendia znalazło się 4 pracowników Politechniki Opolskiej:

- dr inż. Krzysztof Drożdżol - inżynieria lądowa i transport

- dr hab. inż. Anna Hnydiuk--Stefan - inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

- dr Sebastian Rutkowski - nauki o kulturze fizycznej

- dr inż. Katarzyna Mazur-Włodarczyk - ekonomia i finanse.

Stypendia Ministra otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący 47 dyscyplin naukowych i artystycznych. Minimalny próg punktowy uprawniający do otrzymania stypendium był różny w każdej dyscyplinie.

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł. To wyróżnienie dla młodych naukowców prowadzących innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadających imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Pełna lista stypendystów.