CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

W związku z wejściem w życie Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej również Konstytucją dla nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało "Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki".

W przewodniku znajdują się zagadnienia dotyczące:

- ustroju uczelni i spraw organizacyjnych

- spraw pracowniczych

- procedur awansu naukowego

- szkół doktorskich i spraw doktorantów

- spraw studenckich, stypendiów i kredytów studenckich

- prowadzenia studiów i innych form kształcenia

- finansowania uczelni

- nadzoru nad uczelniami.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/konstytucja-dla-nauki-%e2%80%92-przewodnik-po-reformie