CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Zgodnie z rozporządzeniem z 23.01.2019r. do dnia 31 marca 2019r. można składać wnioski o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w następujących kategoriach:

1) za znaczące osiąnięcia w zakresie działalności:

a) naukowej

b) dydaktycznej

c) wdrożeniowej

d) organizacyjnej

2) za całokształt dorobku.

Kandydatów do nagród proszę zgłaszać w Biurze Obsługi Badań Naukowych w terminie do dnia 2 marca 2019 r.

Zgłoszenie powinno zawierać komplet dokumentów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem do Ministra.

Rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki znajduje się pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/182/1.