CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

W dniach 1 marca - 1 kwietnia możliwa jest weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej. Każda osoba uprawniona do głosowania może:

- sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;

- zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);

- wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);

- złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).

System wyborczy: https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home.