CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nowe nabory w ramach programów  wymiany bilateralnej naukowców. Celem uruchomionych konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich.

Obecnie nabory prowadzone są we współpracy z następującymi krajami:

z Republiką Czeską – termin na składanie wniosków upływa 18 czerwca 2019 r.

z Republika Federalna Niemiec – termin na składanie wniosków upływa 28 czerwca 2019 r.

z Republiką Francuską – termin na składanie wniosków upływa 3 lipca 2019 r.                                                                                                        

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna lub w zakładce Współpraca z zagranicą.