CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

PKN ORLEN ogłosił konkurs, dla pracowników jednostek naukowych działajacych na terenie Polski, na „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.".  Celem konkursu jest m.in. propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy, w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie.

Prace badawczą należy zgłosić do dnia 31 lipca 2019 r. Laureaci zostaną wyłonieni w połowie października 2019 r.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badawcze wykonane na rzecz PKN ORLEN przez pracowników jednostek naukowych w okresie od 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca br. Pod uwagę będą brane zarówno prace prowadzone na zlecenie PKN ORLEN, jak również te zainicjowane przez pracowników jednostek naukowych.

Zwycięzca otrzyma 10 000 złotych. Autor drugiej najlepszej pracy otrzyma nagrode w wysokości 8 000 zł, a miejsce trzecie zostanie nagrodzone kwotą 6 000 zł.  Spółka nie wyklucza możliwości przyznania dodatkowych wyróżnień dla uczestników konkursu do wysokości 3 tys. zł.
 
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu określone są w Regulaminie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.orlen.pl.