CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Ministerstwo Nauki i Szkonictwa Wyższego ogłosiło nabór do III edycji Doktoratów Wdrożeniowych.

I. Cel i przedmiot programu:

Celem programu jest stworzenie warunków do rozwoju współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym.Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów - naukowego i przemysłowego, ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się jego firma. Program składa sie z dwóch modułów:

1. „Doktorat wdrożeniowy I” - w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mi'eć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;

2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

II. Podmioty uprawnione do udziału w programie:

  1. uczelnie akademickie,
  2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  3. instytuty badawcze,
  4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    – prowadzące szkołę doktorską, dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach programu, zwanych dalej „środkami finansowymi”, nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „wnioskodawcami”.

III. Terminy naborów:

Nabór wniosków trwa od 31 maja 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. 

Wnioski składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF).

IV. Załączniki:

1. Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy I”„Doktorat wdrożeniowy”

2. Informacje niezbędne do przekazania środków finansowych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” albo ustalenia innej ich wysokościu „Doktorat wdrożeniowy” albo ustalenia innej ich wysokości

3. Oświadczenie

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków.