CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

NCN

Projekty badawcze realizowane na Politechnice Opolskiej - Narodowe Centrum Nauki

  

Temat projektu: Opracowanie systemów "druk 3D - natrysk termiczny" do zastosowań przy obciążeniu dynamicznym i udarowym.

Program: M-ERA.NET 2 Call 2020

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Adam Niesłony

Termin realizacji: 01.06.2021 – 31.05.2024

informacje o projekcie

 

Temat projektu: Modelowanie metalurgicznych, trybologicznych i zrównoważonych aspektów w energooszczędnej obróbce New Metastable Beta Titanium Alloy dla zastosowań w komponentach silników lotniczych./ Modelling On Metallurgical, Tribological and Sustainability Aspects in Energy-Efficient Machining of New Metastable Beta Titanium Alloy for Aircraft Engine Components Application.

Program: POLS

Kierownik projektu: dr Munish Kumar Gupta

Termin realizacji: 16.08.2021 - 15.08.2023

informacje o projekcie

 

Temat projektu: Nowatorska, sterowana danymi, oparta na inteligentnym prognozowaniu platforma do złożonych systemów cyber-fizycznych w kierunku przyszłości. / Novel Data Driven based Intelligent Prognostics Platform for Complex Cyberphysical Systems towards the Future.

Program: POLS

Kierownik projektu: dr Zhixiong Li

Termin realizacji: 22.04.2021 - 03.10.2023

informacje o projekcie

  

Temat projektu: Nowatorska adaptacja kryteriów wieloosiowego zmęczenia materiałów w procesie obliczania trwałości zmęczeniowej.

Program: OPUS

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Aleksander Karolczuk

Termin realizacji: 13.02.2018 – 12.02.2022

 

Temat projektu: Modelowanie dynamicznych i wytrzymałościowych zagadnień w procesie precyzyjnego frezowania przy zastosowaniu precyzyjnych frezów kulistych.

Program: OPUS

Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Królczyk

Termin realizacji: 20.02.2018 – 19.08.2021

 

Temat projektu: Odporność materiału Ti6AI4V na nieproporcjonalność obciążeń cyklicznych w odniesieniu do kierunku przyrastania materiału w technologii SLM.

Program: MINIATURA 4

Kierownik projektu: dr inż. Robert Owsiński

Termin realizacji: 16.10.2020 – 15.10.2021

 

Temat projektu: Badanie właściwości elektrycznych i magnetycznych materiałów warstwowych łączonych metodą platerowania wybuchowego.

Program: MINIATURA 4

Kierownik projektu: dr hab. inż. Andrzej Waindok

Termin realizacji: 16.10.2020 – 15.10.2021

 

Temat projektu: Zastosowanie Klasyfikatorów Bayesowskich w celu ulepszenia nieinwazyjnych interfejsów mózg-komputer.

Program: MINIATURA 4

Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk

Termin realizacji: 19.11.2020 – 18.11.2021

 

Temat projektu: Ocena potencjału przeciwbakteryjnego historycznych pokładów sląskiej gliny leczniczej - terra sigillata Silesiaca.

Program: MINIATURA 4

Kierownik projektu: dr Izabela Spielvogel

Termin realizacji: 19.11.2020 – 18.11.2021

 

Temat projektu: Ocena skuteczności kwestionariusza zachowań innowatora oraz badanie wstępne ważności kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych.

Program: MINIATURA 4

Kierownik projektu: dr inż. Anna Deptuła

Termin realizacji: 19.11.2020 – 18.11.2021

 

Temat projektu: Ocena wpływu zespolenia dwuteowych belek drewnianych z betonem na bazie proszków reaktywnych (RPC) oraz wzmocnionych taśmami CFRP na ich sztywność i nośność.

Program: MINIATURA 4

Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Czabak

Termin realizacji: 19.11.2020 – 18.11.2021

 

Temat projektu: Topografia powierzchni wybranych ziaren zbóż.

Program: MINIATURA 4

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jolanta Królczyk

Termin realizacji: 31.05.2021 – 30.05.2022