CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE
czwartek, luty 11, 2021 87
Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349).
środa, luty 03, 2021 19
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Directorate General Cultural and Economic Promotion and Innovation – Office IX, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Italy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoską - CANALETTO.
piątek, styczeń 29, 2021 21
We współpracy z siecią JPI Urban Europe NCN ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Transformation Capacities (ENUTC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w ogłoszeniu o konkursie.
sobota, styczeń 23, 2021 21
Fulbright Specialist Program i Fulbright Poland History Grant to nowe konkursy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, skierowane do jednostek naukowych i naukowców. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
środa, styczeń 20, 2021 26
Zapraszamy do składania wniosków w nowym konkursie sieci ForestValue na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące trzech obszarów tematycznych: 1. Sustainable and multifunctional use and management of forests, to maximize their contribution to all United Nations Sustainable Development Goals , 2. Building with wood from various perspectives , 3. Analysis of benefits, synergies and trade-offs in the use of forest biomass.
czwartek, styczeń 14, 2021 25
NCN we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych, zaś kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
środa, styczeń 13, 2021 29
Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu bezpłatnych webinarów #BeyondMoodle oraganizowanych przez PCG Academia , który adresowany jest do uczelni, które są użytkownikami platformy Moodle i chcą osiągnąć jeszcze więcej korzyści z jej wykorzystania.
piątek, styczeń 08, 2021 29
NCN we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions oraz Towards Sustainable ICT. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
wtorek, styczeń 05, 2021 32
NCN wspólnie z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych, którego temat brzmi: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases.
poniedziałek, styczeń 04, 2021 36
Informujemy, że NCN ogłosiło konkurs Weave-UNISONO na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących.