CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Aktualności

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.
Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór do programu "Exchange to the US", w którym uczestnicy mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie do Polski.
19 października 2022 r., godz. 10:00 odbędzie się webinarium dot. ścieżki II STEP – Innovation Coach .
Narodowe Centrum Nauki zaprasza zagranicznych naukowców i naukowczynie do realizacji 24-miesięcznych projektów badawczych w polskich instytucjach przyjmujących w ramach programu POLONEZ BIS. Współfinansowany w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND program POLONEZ BIS jest skierowany do badaczy i badaczek, niezależnie od narodowości, tematu czy reprezentowanej dyscypliny badań. Warunki, to posiadanie doktoratu lub czteroletniego pełnoetatowego doświadczenia badawczego oraz przynajmniej dwuletni pobyt lub zatrudnienie poza Polską w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu.
Na podstawie § 1. ust. 12 Regulaminu przyznawania grantów Rektora Politechniki Opolskiej w konkursie DELTA PLUS stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 58/2022 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 20.06.2022 r. (zmiana wniosku w Zarządzeniu nr 63/2022) PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU OGŁASZA 1. nabór wniosków do konkursu DELTA PLUS