CZCIONKA: A A+ A++ KONTRAST: A A A A
PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE
środa, maj 05, 2021 16
Informujemy że w Intranecie umieszczona została lista projektów objętych finansowaniem w ramach grantu Rektora w I naborze wniosków do konkursu DELTA.
środa, maj 05, 2021 9
Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Na naukowców czeka łącznie 15 mln zł.
czwartek, kwiecień 29, 2021 18
Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20 są dostępne w systemie OSF .
środa, kwiecień 28, 2021 17
Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłaszają konkurs TANGO 5.
piątek, kwiecień 23, 2021 25
Informujemy, że opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 725)
piątek, kwiecień 23, 2021 20
Zapraszamy do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium. Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera.
środa, kwiecień 21, 2021 25
Informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza drugą edycję programu Granty Interwencyjne NAWA. W programie dofinansowanie nawet do 300 tys. zł otrzymają projekty naukowców, których realizacja przyczyni się do rozwiązania bieżących, kluczowych dla społeczeństwa, problemów naukowych.
środa, kwiecień 21, 2021 16
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Słowacka Agencja Badań i Rozwoju – SRDA (Słowacja) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacji.
środa, kwiecień 21, 2021 13
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung (Austria) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.
środa, kwiecień 21, 2021 28
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Niemcy) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.