CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Aktualności

Zachęcamy do skorzystania z oferty stypendialnej szwajcarskiego rządu dla wybitnych naukowców i artystów zagranicznych.

Za pośrednictwem szwajcarskiej Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych Konfederacja Szwajcarska przyznaje zagranicznym studentom i naukowcom różnego rodzaju stypendia na studia podyplomowe na wszystkich kierunkach, jak również w ograniczonym zakresie stypendia artystyczne. Są to:

  • uniwersyteckie stypednia na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postodktoranckie na szwajcarskich uniwersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych (program nie obejmuje studiów licencjackich i magisterskich)
  • stypendia artystyczne na studia magisterskie w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych i konserwatoriach (dostępne tylko dla ograniczonej grupy krajów)

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy: OPUS 20 (+ LAP), PRELUDIUM BIS 2, SONATA 16 oraz BEETHOVEN CLASSIC 4. 

Termin składania wniosków we wszystkich czterech konkursach mija 15 grudnia 2020 r., o godz. 16:00.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nowy program! W jego ramach finansowane będą projekty, których szybkie niezrealizowanie może grozić utratą szansy na rozwiązanie postawionego problemu badawczego. 

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na ważne, nagłe i nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

W grudniu 2020 r. sieć CHIST-ERA ogłosi nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w ramach którego możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów:

  • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions
  • Towards Sustainable ICT.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zachęca do powrotu do Polski naukowców, którzy mogą pomóc w walce z koronawirusem. Na badaczy czeka atrakcyjne wynagrodzenie sfinansowane przez NAWA oraz grant startowy Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi dwudziesty czwarty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski - mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

Miło nam poinformować, że wśród 200 młodych naukowców, którym przyznano stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znalazł się dr inż. Marek Wasilewski z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

Minister wybrał stypendystów spośród 1793 wnioskodawców. Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r., posiadali status młodego naukowca.

Stypendia zostały przyznane na wnioskowany okres 36 miesięcy, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł.

Lista stypendystów.

Doświadczeni badacze, naukowcy zamierzający utworzyć zespoły badawcze oraz osoby planujące realizację projektów we współpracy z litewskimi uczonymi – to adresaci ogłoszonych właśnie przez NCN konkursów MAESTRO 12, SONATA BIS 10 i DAINA 2, których łączny budżet wynosi 180 mln zł.

Celem programu Profesura Gościnna NAWA jest wspieranie najwyższej jakości działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej prowadzonej przez polskie jednostki akademickie i naukowe, poprzez włączenie w te działania zagranicznych naukowców światowej klasy.

NCN ogłasza kolejną edycję konkursu, w którym badacze mogą otrzymać finansowe wsparcie pojedynczych działań naukowych służących przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Łącznie do zdobycia jest 15 mln zł.

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenia online, które odbędą się w dniach 1-4 czerwca 2020 r. W trakcie szkolenia poznają Państwo ofertę NCN oraz procedury składania i oceny wniosków. Na szkolenie należy się wcześniej zarejestrować, klikając w odpowiedni link z listy poniżej. Limit miejsc to 500 osób na każdą grupę. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jakie są zasady przyznawania grantów w konkursach NCBR? Jak wygląda proces oceny wniosków o dofinansowanie? Gdzie szukać informacji o realizowanych z Funduszy Europejskich konkursach? Jakie są udogodnienia dla firm już realizujących projekty w czasie pandemii? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń dla wszystkich – zarówno wnioskodawców, beneficjentów, jak i innych osób zainteresowanych działalnością Centrum.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych: http://www.krput.edu.pl/

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich: https://www.krasp.org.pl/

 

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych (z wyłączeniem rozwiązań takich jak platformy zarządzania cyfrową tożsamością).

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs „Rzeczy są dla ludzi” w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus”. Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” zakłada finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych realizowanych przez:

  • jednostki naukowe;
  • przedsiębiorstwa;
  • konsorcja składające się z ww. podmiotów (maksymalnie 4).