CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

 Logo ministerstwo poziom PL

 Projekty badawcze realizowane na Politechnice Opolskiej - Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Temat projektu: Intensyfikacja aktywności naukowo-badawczej Politechniki Opolskiej w obszarze inżynierii mechanicznej.  

Program: Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Niesłony

Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2022

opis projektu

 

 

Doktoraty wdrożeniowe realizowane w Szkole Doktorskiej Politechniki Opolskiej

opis projektu

Doktorat wdrożeniowy I – 2 uczestników szkoły doktorskiej

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Termin realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2024

 

Doktorat wdrożeniowy II „Sztuczna inteligencja” - 1 uczestnik szkoły doktorskiej

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Termin realizacji: 01. 10. 2020 – 30.09.2024

 

 

Przebudowa i rozbudowa placu II Kampusu

Informacje na temat przebudowy i rozbudowy placu II Kampusu (plik PDF)

 

 

Przebudowa Domu Studenta Pryzma

Informacje na temat przebudowy Domu Studenta Pryzma (plik PDF)