CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Aktualności

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

W imieniu Narodowego Centrum Nauki zapraszamy na webinarium informacyjne dla polskich instytucji zainteresowanych goszczeniem naukowców w ramach konkursu MSCA POLONEZ BIS 2, który został otwarty 15 marca.

Informujemy o starcie tegorocznej edycji Konkursu Nagroda Jamesa Dysona.

OPUS – dla młodych i doświadczonych badaczy

PRELUDIUM – dla początkujących naukowców

Ruszył kolejny nabór wniosków w konkursie o krótkoterminowe stypendia do USA Fulbright STEM Impact Award 2022-23

19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej, który jest wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców.

Z okazji tego dnia Dział Nauki Politechniki Opolskiej składa wszystkim naszym naukowcom wielu sukcesów i inspiracji do kolejnych naukowych odkryć!

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. 

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141) w dniu 21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki ogłosił zmianę i sprostowanie komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Komunikat Ministra

Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Scalony wykaz czasopism i materiałów z konferencji naukowych

Komunikat Ministra oraz wykazy znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.

Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych:

Informujemy że w Intranecie umieszczona została lista projektów objętych finansowaniem w ramach grantu Rektora w I naborze wniosków do konkursu ALFA.

Informujemy że w Intranecie umieszczona została lista projektów objętych finansowaniem w ramach grantu Rektora w II naborze wniosków do konkursu DELTA.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór wniosków do konkursu w programie START na roczne stypendia dla wybitnych młodych naukowców na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Konferencja LUMEN to największe forum debaty na temat zarządzania szkolnictwem wyższym w Europie Centralno-Wschodniej. Zainicjowany przez PCG Academia w 2015 roku LUMEN, zrzesza setki osób zaangażowanych w profesjonalne zarządzanie uczelniami – rektorów, kanclerzy i menedżerów. Konferencja LUMEN 2021odbędzie się w dn. 23 i 24 listopada w formule online.

Zapraszamy na zdalny dyżur ekspercki poświęcony portalowi Euraxess.

Wydarzenie odbędzie się 19 października 2021 roku w godzinach: 8:00-15:00.

Narodowe Centrum Nauki właśnie otworzyło pierwszy nabór wniosków w programie MSCA POLONEZ BIS. Serdecznie zapraszamy zagranicznych naukowców i polskie instytucje do wspólnego składania wniosków!

Politechnika Wrocławska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o Europejską Nagrodę Naukową im. Stanisława Lema.

W konkursie mogą wziąć udział młodzi naukowcy niemający więcej niż 40 lat, związani z uczelnią lub ośrodkiem badawczym państwa należącego do UE lub stowarzyszonego w ramach Programu Horyzont oraz ze Szwajcarii.

 9-10 września Narodowe Centrum Nauki będzie świętować 10-lecie swojej działalności.

logo10lat