CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Aktualności

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w drugim konkursie programu QuantERA z obszaru technologii kwantowych, realizowanym w ramach inicjatywy koordynowanej przez Narodowe Centrum Nauki.

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią NORFACE zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze  z zakresu nauk społecznych pt. Democratic governance in a turbulent age.


W dniach 22 października oraz 6 i 7 listopada 2018 r. odbyły się spotkania informacyjne dla pracowników Politechniki Opolskiej pt.” Procedury prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań w sprawie nadania tytułu profesora w świetle nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

MNISW rozstrzygnęło konkurs na Regionalne Inicjatywy Doskonałości.

 

MNISW otworzyło nabór na ekspertów do zespołów, które będą zajmować się oceną czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Na zgłoszenia czekamy do 16 listopada.

Na stronie MNiSW ‘Konstytucja dla nauki’ ukazała się informacja odnośnie konsultacji środowiskowych dotyczących przyporządkowania czasopism do nowych dyscyplin naukowych. 

Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Za stroną ncn.gov.pl informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14, BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz BEETHOVEN LIFE 1

Wnioski można składać do 17 grudnia 2018 r.

 

źródło: ncn.gov.pl

Do 31.10.2018 r. godz. 15.00 trwa nabór wniosków do programu wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoch.

Już po raz szesnasty NCN otwiera nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM, a po raz czternasty w konkursie SONATA. W konkursach krajowych do zdobycia jest łącznie 480 mln zł. We współpracy z Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG) NCN uruchamia BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz nowość – BEETHOVEN LIFE 1. W konkursach międzynarodowych naukowcy mogą pozyskać 50 mln zł. Łącznie do zdobycia w otwieranych właśnie konkursach jest rekordowa pula 530 mln zł.

Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich studentów i naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w październiku, listopadzie lub grudniu 2018 r. Oferta dotyczy roku akademickiego 2019/2020.

Do 17.09.2018 r. trwa nabór do konkursu SHENG 1 na polsko–chińskie projekty badawcze.

W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polsko-chińskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu naukowego oraz kierownik chińskiego zespołu naukowego

W październiku br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomi nabór wniosków w programie TEAM-NET. W ramach konkursu Fundacja chce przeznaczyć nawet 100 mln zł łącznie na współpracę jednostek naukowych. Program TEAM-NET finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do 11 września 2018 r. można składać wnioski w ramach XIV edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wznowiło nabór wniosków do programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Konkurs ten skierowany jest do regionalnych uczelni akademickich prowadzących działalność naukową. Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, obejmującej cele programu, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni w wybranych dyscyplinach.

Do 31 lipca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń do programu wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Portugalią. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z obu krajów.