CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Działu Nauki Politechniki Opolskiej

PROJEKTY
BADAWCZE
DYSCYPLINY
NAUKOWE
NAGRODY
I SYPENDIA
SZKOŁA
DOKTORSKA
AWANSE
NAUKOWE

Aktualności

NCN we współpracy z siecią JPIAMR ogłasza  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych, zaś kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu bezpłatnych webinarów #BeyondMoodle oraganizowanych przez PCG Academia, który adresowany jest do uczelni, które są użytkownikami platformy Moodle i chcą osiągnąć jeszcze więcej korzyści z jej wykorzystania.

NCN we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions oraz Towards Sustainable ICT. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

NCN wspólnie z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych, którego temat brzmi: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases.

Informujemy, że NCN ogłosiło konkurs Weave-UNISONO na międzynarodowe projekty badawcze o wyróżniającym się poziomie naukowym, dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w zagranicznych instytucjach partnerskich jako agencjach wiodących.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Nauki zapraszają naukowców i przedsiębiorców do składania wniosków w piątym konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Środki przewidziane na wsparcie rozwoju technologii opartych na wynikach badań podstawowych wynoszą tym razem 30 mln zł.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło drugą edycję konkursu SHENG na polsko-chińskie projekty badawcze oraz piątą edycję konkursu SONATINA na projekty badawcze dla naukowców rozpoczynających karierę badawczą. Łączny budżet konkursów wynosi 45 mln zł.

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

W dniu 01.12.2020 r. o godz. 12.00 (wtorek) odbędzie się szkolenie online dotyczące składania wniosków w aktualnych naborach na realizację projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie organizowane jest przez Biuro Obsługi Badań Naukowych i dostępne będzie pod linkiem: https://etele2.po.edu.pl/ann-spr-rqg-nil.

Narodowe Centrum Nauki w ramach kontynuacji programu POLONEZ ogłosi 3 konkursy w 2021 oraz 2022 roku.

Dla większości nauczycieli akademickich, mija właśnie okres 2 lat od czasu, kiedy składali Państwo oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie. Zgodnie z zapisami Ustawy, po upływie tego okresu możliwe jest dokonywanie zmian reprezentowanych dyscyplin.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Intranetowej uczelni pojawiło się Zarządzenie Rektora PO w sprawie składania przez pracowników i doktorantów szkoły doktorskiej oświadczenia upoważniającego Politechnikę Opolską do wykazania osiągnięć pracownika oraz doktoranta w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej. Z treścią zarządzenia można zapoznać się tutaj.

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów OPUS 20, OPUS 20 LAP, SONATA 16, PRELUDIUM BIS 2 i BEETHOVEN CLASSIC 4 zostały udostępnione w systemie ZSUN/OSF.

Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami i warsztatami prowadzonymymi online, które znajdą Państwo w zakładce "Webinaria" na stronie internetowej Biura.

Link do podstrony

Dr Munish Kumar Gupta wykłada na prestiżowym uniwersytecie Shandong w Jinanie. W przyszłym roku chińską uczelnię zamieni na Politechnikę Opolską. Po raz pierwszy zagraniczny naukowiec przyjeżdża na politechnikę, żeby przez dwa lata prowadzić badania naukowe a jego zatrudnienie nie obciąża budżetu uczelni.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 728 wydawnictw: 692 wydawnictwa na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

 

Informujemy, że na stronie MNiSW pojawił się komunikat o otwarciu dwóch naborów wniosków do konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki:

NAWA zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA. 

W ramach Programu wymiany osobowej studentów i naukowców realizujemy wymianę akademicką w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Zachęcamy do korzystania z krótszych lub dłuższych wyjazdów w zależności od zapisów w umowie. Celem programu jest nawiązanie jak też pogłębienie współpracy akademickiej, odbycie studiów częściowych czy nauka języka. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami, znajdującymi się w zakładkach poszczególnych krajów.

Baner konkurs START 2021

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w dniu 23 września ogłosiła nabór wniosków o stypendium w konkursie START 2021. Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku zamieszczonymi na stronie programu. Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków.

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest prowadzona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence. To pierwszy w Polsce mechanizm, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships.